Sterfte aan hartfalen 2020

Sla de grafiek Sterfte aan hartfalen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code I50
  • Cijfers zijn voorlopig
  • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

Ruim 7.000 sterfgevallen in 2020 door hartfalen

In 2020 overleden 7.130 personen als gevolg van  hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. (Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. ), 3.145 mannen en 3.985 vrouwen (36,3 per 100.000 mannen en 45,4 per 100.000 vrouwen). De sterfte neemt sterk toe met de leeftijd en in elke leeftijdscategorie overlijden relatief meer mannen dan dan vrouwen. Echter, omdat er veel meer oudere vrouwen zijn, stierven er totaal in 2020 meer vrouwen als gevolg van hartfalen dan mannen.

Meer informatie


Sterfte aan hartfalen 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan hartfalen 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code I50
  • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
  • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
  • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Grillig verloop in sterfte aan hartfalen onverklaarbaar

De sterfte aan  hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. (Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. ) vertoonde met name in de periode 1980-2000 een grillig verloop dat niet goed is te verklaren. In de perioden 1982-1986 en 1993-1995 deden zich flinke verheffingen voor, zowel bij mannen als bij vrouwen. Mogelijk zijn deze pieken toe te schrijven aan tijdelijke veranderingen in de codering. De precieze redenen blijven echter onduidelijk. In de periode 2000-2020 is de sterfte voor zowel mannen als vrouwen gedaald. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).
Voor mannen is de absolute sterfte in de periode 1980-2020 meer dan verdubbeld, van 1.428 in 1980 naar 3.145 in 2020. Voor vrouwen is de absolute sterfte ruim drie keer toegenomen, van 1.233 in 1980 naar 3.985 in 2020.

Meer informatie

  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)