In het kort

  • In 2020 waren er naar schatting 156.000 nieuwe gevallen van longontsteking en 170.000 van acute bronch(iol)itis

  • Sterke afname in nieuwe diagnoses longontsteking en acute bronchi(oli)tis in 2020

  • Bij laagopgeleiden, ouderen en jongeren¬† komen infecties van de onderste luchtwegen relatief meer voor

  • In 2020 overleden bijna 3.000 personen aan onderste luchtweginfecties, vooral ouderen

  • Aantal meldingen van in Nederland opgelopen longontsteking door legionella sinds 2013 toegenomen

  • De zorguitgaven van longontsteking bedroegen 584¬†miljoen euro in 2019

  • Beduidend minder ziekenhuisopnamen voor infecties van de onderste luchtwegen in 2020