In het kort

  • COVID-19 is de meest gemelde infectieziekte

  • In 2020 overleden 2.972 personen aan een infectieziekte 

  • Zorguitgaven infectieziekten bedragen ruim 1,5 miljard euro

  • Rijksvaccinatieprogramma beschermt kinderen tegen ernstige infectieziekten

  • In 2019 waren er bijna 35.000 klinische ziekenhuisopnamen voor infectieziekten