Minder tbc-meldingen in 2020 tijdens de COVID-19 pandemie

Het aantal gemelde  tbc Tuberculose (Tuberculose)-patiënten per 100.000 personen was in 2020 het hoogst in Amstelveen (11,8) en de Fryske Marren (10,4). In 2020 waren er fors minder meldingen van tuberculose in Nederland. Met 17 procent is het de grootste daling in vijftig jaar. In 2020 waren er 623 meldingen tegenover 754 in 2019. De flinke daling in het aantal meldingen is te verklaren door een combinatie van drie mogelijke oorzaken:

  1. De eerste verklaring is de invloed van de COVID-19-maatregelen, zoals het houden van afstand. Hierdoor kan de tbc-bacterie zich ook minder makkelijk verspreiden. 
  2. Een andere verklaring is een afname van het aantal immigranten en asielzoekers.
  3. Ook een vertraging in het stellen van diagnoses kan een verklaring zijn. Bijvoorbeeld doordat mensen minder naar de dokter gingen en doordat er minder zorgaanbod was. De kans is dan groot dat deze mensen zich later alsnog zullen melden, mogelijk met ernstigere klachten. 

Of de daling in het aantal tbc-patiënten in Nederland zich voortzet zal pas in de komende jaren duidelijk worden ( RIVM 2021 RIVM, Grootste daling tuberculosemeldingen in Nederland in vijftig jaar, Bilthoven (2021) ).

Aantal tbc-patiënten verschilt per migratieachtergrond

Tuberculose Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.) is een meldingsplichtige infectieziekte en wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen de bacterie lang bij zich dragen zonder er ziek van te worden (latente tbc-infectie). Later kan de ziekte alsnog optreden. Tuberculose komt in Nederland vooral voor bij personen die niet in Nederland zijn geboren; in 2020 was dat driekwart van de zieken. Net als in de voorgaande jaren kwam de grootste groep patiënten uit Eritrea (74), gevolgd door Marokko (61) en India (42). In Afrika en Azië komt deze ziekte veel voor ( RIVM 2021 RIVM, Grootste daling tuberculosemeldingen in Nederland in vijftig jaar, Bilthoven (2021) ). Asielzoekers en immigranten uit landen waar tbc veel voorkomt, worden bij binnenkomst in Nederland gescreend op de ziekte.


 

Mazelenepidemie van mei 2013 tot maart 2014

Van mei 2013 tot maart 2014 heeft in Nederland een mazelenepidemie geheerst. In deze animatie schuift de weergegeven periode telkens op met drie weken, waarbij elke periode na de eerste bestaat uit zes weken. De epidemie vond vooral plaats in gemeenten met een lage vaccinatiegraad tegen mazelen (onder 90 procent). In deze gemeenten, behorend tot de zogenaamde Biblebelt, wonen relatief veel mensen die behoren tot de reformatorische gezindte. Zij laten zich om religieuze redenen niet inenten. Er zijn 2.640 patiënten met mazelen gemeld. Omdat niet iedereen die mazelen had naar de huisarts ging, zal het werkelijke aantal patiënten echter hoger zijn geweest. Tijdens de epidemie zijn er 182 kinderen opgenomen in het ziekenhuis en is één kind overleden aan de complicaties van mazelen. In 1999/2000 vond een eerdere mazelenepidemie plaats in Nederland. Ook toen voltrok de epidemie zich voornamelijk in de Biblebelt. 

Extra vaccinatie voor kinderen in gemeenten met lage vaccinatiegraad

Kinderen die een verhoogd risico hebben om met mazelen besmet te raken kregen vanaf de leeftijd van 6 maanden een aanbod voor een extra vaccinatie tegen mazelen. Dit gold alleen voor kinderen die in gemeenten woonden met een lage vaccinatiegraad, met uitzondering van de gemeente Vaals.

Vergelijk met andere kaart


Landelijk

 

Noord-Brabant

Uitbraak Q-koorts vooral in Brabant 

Tussen 2007 en 2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland, met name in Brabant. In 2010 werden net zoals in 2008 en 2009 de meeste meldingen gedaan in de  GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Hart voor Brabant (176 meldingen). Q-koorts komt vooral voor in gebieden met veel geitenbedrijven; deze liggen ook met name in Brabant. In de periode 1 januari tot en met 31 december 2010 zijn in heel Nederland 505 ziektegevallen van Q-koorts gemeld. In 2010 gold voor een groot aantal geiten- en schapenbedrijven een vaccinatieplicht, waardoor het aantal ziektegevallen afnam. De incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) is sinds 2013 weer terug op het niveau van voor de uitbraak. 


    • H. Giesbers ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
    • C. Deuning (RIVM)
    • W. van der Hoek (RIVM)