GGD-regio's

Gemeenten

Hoogste kankersterfte in Groningen en Twente

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor Groningen en Twente het hoogste sterftecijfer aan kanker gemeld. De laagste sterfte aan kanker is geregistreerd in de regio Zeeland. In de periode 2013 t/m 2016 zijn volgens de Doodsoorzakenstatistiek in Nederland 174.800 mensen overleden aan kanker. Dit zijn jaarlijks gemiddeld 43.700 sterfgevallen. Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland, gevolgd door ziekten van het hartvaatselsel.

In veel gemeenten in Groningen hogere sterfte aan kanker

Vooral in Groningen is een cluster van gemeenten te vinden met gemiddeld hogere sterftecijfers dan het landelijk gemiddelde. Verder liggen de gemeenten met lage en hoge sterftecijfers aan kanker verspreid over het land. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Sterfte aan alvleesklierkanker het hoogst in de regio Hollands Midden

Regio's met een hoge sterfte aan alvleesklierkanker liggen geconcentreerd in het noorden en westen van Nederland. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Hollands Midden het hoogste sterftecijfer aan alvleesklierkanker gemeld. De laagste sterfte wordt geregistreerd in de regio's Limburg-Noord en Ijsselland. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 10.700  personen aan alvleesklierkanker overleden. Dat zijn ieder jaar gemiddeld 2.675 sterfgevallen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Lage sterfte aan borstkanker Flevoland en Zuid-Limburg

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Flevoland en Zuid-Limburg de laagste sterfte aan borstkanker gemeld. De regio's die hoog scoren liggen verspreid over het land, met regio’s Drenthe en Twente als de hoogst scorenden. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ongeveer 12.600 vrouwen aan borstkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.150 sterfgevallen. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker waaraan vrouwen in Nederland overlijden.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Sterfte aan dikkedarmkanker het hoogst in de regio Twente

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Twente het hoogste sterftecijfer aan dikkedarmkanker gemeld. De regio's die ook hoger scoren dan het landelijk gemiddelde bevinden zich met name in het oosten van Nederland en Noord-Holland. De laagste sterfte wordt geregistreerd in Zeeland en Zuid-Holland Zuid. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 20.300 personen aan dikkedarmkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 5.075 sterfgevallen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Hoogste sterfte aan longkanker in Zuid-Limburg en West-Brabant

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor Zuid-Limburg en West-Brabant het hoogste sterftecijfer aan longkanker gemeld. De laagste sterfte aan longkanker is geregistreerd in de regio's Zeeland en IJsselland. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 bijna 41.800 personen aan longkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld ongeveer 10.450 sterfgevallen Longkanker is daarmee de kankervorm waar de meeste mensen in Nederland aan overlijden. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


In het noorden en zuid-westen hoge sterfte aan kanker lymfatisch en bloedvormend weefsel

Regio's met een hoge sterfte aan kanker van het lymfatisch en bloedvormend weefsel zijn vooral in het noorden en zuid-westen van het land te vinden. De regio Groningen is de regio met het hoogste sterftecijfer. In Brabant-Zuidoost is het sterftecijfer het laagst. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 bijna 13.600 personen aan kanker van het lymfatisch en bloedvormend weefsel. Dat zijn ieder jaar gemiddeld 3.400 sterfgevallen.

Lymfkliercellen en beenmergcellen

Kanker wordt doorgaans benoemd naar het orgaan waar de ziekte ontstaat, maar bij kanker van het lymfatisch en bloedvormend weefsel is het soort cel dat aan de ziekte ten grondslag ligt van belang. Er kunnen grofweg twee typen cellen worden onderscheiden, de lymfatische cellen (’lymfkliercellen’) en myeloïde cellen (’beenmergcellen’). 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Sterfte aan maagkanker hoogst in het noorden en zuiden

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio’s Drenthe en Groningen en de regio’s in Limburg en Brabant de hoogste sterfte aan maagkanker gemeld. In de regio Noord- en oost Gelderland is het sterftecijfer aan maagkanker het laagst. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 5.200 personen aan maagkanker overleden. Dat zijn ieder jaar gemiddeld ongeveer 1.300 sterfgevallen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Lage sterfte aan prostaatkanker in de regio Hart voor Brabant

De regio met de laagste sterfte aan prostaatkanker is Hart voor Brabant. Daarnaast zijn regio's met een lage sterfte vooral geconcentreerd in het zuiden van het land. De hoogste sterfte is geregistreerd in de regio's Groningen en Fryslân. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 10.500 mannen aan prostaatkanker overleden. Dat is jaarlijks gemiddeld ongeveer 2.625 sterfgevallen. Prostaatkanker is daarmee na longkanker de meest voorkomende vorm van kanker waaraan mannen in Nederland overlijden. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Sterfte aan slokdarmkanker het laagst in Zuid-Limburg

De laagste sterfte wordt geregistreerd in de regio's Zuid-Limburg, Limburg-Noord, Brabant-Zuidoost en Gooi en Vechtstreek. Regio's met een hoge sterfte aan slokdarmkanker liggen vooral in het noorden en zuidwesten van het land. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de Friesland het hoogste sterftecijfer aan slokdarmkanker gemeld. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 bijna 7.100 personen aan slokdarmkanker overleden. Dat zijn ieder jaar gemiddeld ongeveer 1.775 sterfgevallen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie