Zorguitgaven prostaatkanker naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven prostaatkanker naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code C61

Zorguitgaven voor prostaatkanker 386 miljoen euro in 2017

In 2017 bedroegen de totale uitgaven aan prostaatkanker 385,9 miljoen euro. Dit komt overeen met 0,44% van de totale uitgaven voor de Nederlandse gezondheidszorg. De zorg voor mannen met prostaatkanker omvat 6,6% van alle zorguitgaven die gemaakt zijn voor nieuwvormingen. Bijna 85% van de zorguitgaven voor prostaatkanker is voor ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg. De overige zorguitgaven zijn voornamelijk voor genees- en hulpmiddelen (8%).

Meer informatie


Zorguitgaven prostaatkanker naar leeftijd 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven prostaatkanker naar leeftijd 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code C61

Meeste zorguitgaven voor mannen tussen 65 en 80 jaar

Vóór het 45ste levensjaar worden bijna geen uitgaven gemaakt voor de zorg aan patiënten met prostaatkanker, aangezien vóór die leeftijd de ziekte zeldzaam is. Het grootste deel van de uitgaven (ruim 60%) wordt gemaakt voor mannen van 65 tot 80 jaar. Dit is ook de leeftijdsgroep waarin de meeste mannen die prostaatkanker krijgen zich bevinden. In 2017 bedroegen de totale uitgaven aan prostaatkanker 385,9 miljoen euro.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)