Rokers 2021

Sla de grafiek Rokers 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut 

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van
Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid
ECHI indicators: Regular smokers

Ruim een vijfde van de volwassen Nederlanders rookt

Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rookt in 2021 een vijfde (20,6%). Een roker is iemand die aangeeft dat hij of zij (weleens) rookt. Van de volwassen bevolking rookt 15,2% dagelijks (niet in grafiek). Er roken meer mannen dan vrouwen. Ook het percentage dat dagelijks rookt is onder mannen hoger dan onder vrouwen; 18,2% van de mannen versus 12,2% van de vrouwen. Van de totale volwassen bevolking kan 2,7% bestempeld worden als 'zware roker'. Een zware roker is iemand die gemiddeld twintig of meer sigaretten of shagjes per dag rookt.

Meer informatie


Rokers naar leeftijd en geslacht 2021

Sla de grafiek Rokers naar leeftijd en geslacht 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

In alle leeftijdscategorieën roken meer mannen dan vrouwen

Het percentage rokers onder mannen is hoger dan onder vrouwen. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën en voor zowel (weleens) roken als voor dagelijks roken. 

Meer informatie


Meeroken onder niet-rokers 2020

Sla de grafiek Meeroken onder niet-rokers 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut 

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Dagelijks rookt 1,7% van de volwassenen minimaal een uur mee

Meeroken is het inademen van tabaksrook uit de omgeving door niet-rokers, ook wel ‘passief roken’ genoemd. In 2020 rookt in Nederland 1,7% van de volwassenen dagelijks minimaal een uur mee. Daar staat tegenover dat 79,1% (bijna) nooit meerookt met anderen die roken. Het percentage meerokers is veruit het laagst onder jonge kinderen en het hoogst onder jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

Meer informatie


Clustering van risicofactoren 2016

Sla de grafiek Clustering van risicofactoren 2016 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD-en, CBS en RIVM 

De prevalenties van 'alleen roken, overmatig drinken en overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2' zijn lager dan de reguliere prevalenties van roken, overmatig drinken en overgewicht in VZinfo. 

 • Roken: wel eens roken
 • Overmatig drinken: meer dan 21 glazen alcohol per week drinken (mannen) of meer dan 14 (vrouwen)
 • Overgewicht: BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. ≥ 25

Bijna 40% van de volwassenen rookt en drinkt niet en heeft geen overgewicht

Van alle volwassenen boven de 19 jaar, is 38% geen roker, geen overmatige drinker en heeft geen overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2. Het percentage dat zowel rookt, als overmatig drinkt en overgewicht heeft, is 1,2%. Vergeleken met de twee andere risicofactoren, is bij volwassenen het percentage met alleen overgewicht het grootst. De combinatie van roken en  overgewicht  is de meest voorkomende clustering. Deze percentages zijn gebaseerd op zelfrapportage.

Meer informatie


Trend roken volwassenen 1990-2020

Sla de grafiek Trend roken volwassenen 1990-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage rokers gedaald

Tussen 1990 en 2020 is het percentage rokers onder de bevolking van 18 jaar en ouder gedaald. Deze daling is significant zowel voor zowel mannen en vrouwen als de totale groep. Het percentage vrouwen dat rookt is minder snel gedaald dan het percentage mannen. Een roker is iemand die aangegeven heeft dat hij of zij weleens rookt.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.

Meer informatie


Trend roken volwassenen 1990-2020

Sla de grafiek Trend roken volwassenen naar leeftijd 1990-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage rokers gedaald

Tussen 1990 en 2020 is het percentage rokers onder alle leeftijdsgroepen van de volwassen bevolking significant gedaald. Een roker is iemand die aangegeven heeft dat hij of zij weleens rookt.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.

Meer informatie


Trend dagelijks roken volwassenen 1990-2020

Sla de grafiek Trend dagelijks roken volwassenen 1990-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage dagelijkse rokers gedaald

Tussen 1990 en 2020 is het percentage dagelijkse rokers onder de bevolking van 18 jaar en ouder bijna gehalveerd. Deze daling is significant voor zowel mannen en vrouwen als de totale groep. Bij vrouwen is het percentage rokers minder snel gedaald dan bij mannen.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.

Meer informatie

 • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • I. Laseur (RIVM)
 • C. Zomer (RIVM)
 • B.E.P. Snijders (RIVM)
 • R. van Diest, red. (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)