Tabel: Bronnen bij de cijfers over seksueel risicogedrag
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie in VZinfo Meer informatie
Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête Risicovolle seks, risico op ongeplande zwangerschap Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar  LSMGezondheidsenquêteKerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016
Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren Condoomgebruik  Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSMPeilstations Scholieren
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Condoomgebruik, sexting Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors
Landelijke Abortusregistratie Nederland (LAR Landelijke abortusregistratie) Aantal zwangerschapsafbrekingen  Nederlandse vrouwen van 15-44 jaar Abortusregistratie Nederland IGJ 2019 IGJ, Jaarrapportage Wet Afbreking Zwangerschap 2018, Utrecht (2019)

Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC Health Behaviour in School-aged Children) Study

Condoomgebruik Europese scholieren van 15 jaar HBSC NederlandHBSC internationaal
WHO European Health for All Database (WHO-HFA Health-for-all by the year 2000. WHO-programma.) Aantal zwangerschapsafbrekingen

Per 1.000 levendgeborenen

WHO-HFA