Tabel: Bronnen bij de cijfers over seksueel risicogedrag
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie in VZinfo Meer informatie
Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête Risicovolle seks, risico op ongeplande zwangerschap Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar  LSMGezondheidsenquêteKerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016
Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren Condoomgebruik  Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSMPeilstations Scholieren
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019  GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )'en en  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Condoomgebruik, sexting Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors
Landelijke Abortusregistratie Nederland ( LAR Landelijke abortusregistratie (Landelijke abortusregistratie)) Aantal zwangerschapsafbrekingen  Nederlandse vrouwen van 15-44 jaar Abortusregistratie Nederland IGJ 2019 IGJ, Jaarrapportage Wet Afbreking Zwangerschap 2018, Utrecht (2019)

Health Behaviour in School-Aged Children ( HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)) Study

Condoomgebruik Europese scholieren van 15 jaar HBSC NederlandHBSC internationaal
WHO European Health for All Database (WHO- HFA Health-for-all by the year 2000. WHO-programma. (Health-for-all by the year 2000. WHO-programma.)) Aantal zwangerschapsafbrekingen

Per 1.000 levendgeborenen

WHO-HFA