Slaapproblemen naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Percentage dat problemen met slapen ervaart 2020 over en ga naar de datatabel

 Bron: CBS-Gezondheidenquête

 • Problemen met slapen: In de afgelopen 2 weken 'nogal' of '(heel) veel' problemen gehad met slapen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen, of te vroeg wakker worden. 
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid en leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

Meer vrouwen dan mannen hebben problemen met slapen

Ruim één op de vijf Nederlanders van 12 jaar en ouder heeft problemen met slapen. Denk daarbij aan moeite met in slaap vallen, doorslapen of te vroeg wakker worden. Deze slaapproblemen geven een indicatie van de kwaliteit van slaap. Vergeleken met mannen hebben meer vrouwen problemen met slapen (16% versus 26%). De verschillen tussen mannen en vrouwen gelden voor alle leeftijdsgroepen: zowel voor jongeren, als voor ouderen en alle volwassen leeftijdsgroepen daar tussenin.
Problemen met slapen komen het minst voor bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar (15%) en het meest bij volwassenen van 50 tot en met 64 jaar (24%). Dit geldt ook afzonderlijk voor jongens en meisjes en mannen en vrouwen in deze leeftijdsgroepsgroepen. 


Gestandaardiseerd

Sla de grafiek Trend problemen met slapen naar leeftijd 2017-2020 over en ga naar de datatabel

 Bron: CBS-Gezondheidenquête

 • Problemen met slapen: In de afgelopen 2 weken 'nogal' of '(heel) veel' problemen gehad met slapen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen, of te vroeg wakker worden. 
 • De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020. De ongestandaardiseerde cijfers worden in de tweede tab weergegeven.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid en leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

Ongestandaardiseerd

Sla de grafiek Trend problemen met slapen naar leeftijd 2017-2020 over en ga naar de datatabel

 Bron: CBS-Gezondheidenquête

 • Problemen met slapen: In de afgelopen 2 weken 'nogal' of '(heel) veel' problemen gehad met slapen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen, of te vroeg wakker worden. 
 • De gegevens zijn ongestandaardiseerd. De gestandaardiseerde cijfers worden in de eerste tab weergegeven.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid en leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

Toename slaapproblemen bij jongeren, afname bij ouderen

Tussen 2017 en 2020 is het percentage jongeren van 12 tot en met 17 jaar dat problemen met slapen ervaart significant gestegen, terwijl het percentage ouderen (65+) met problemen met slapen significant is gedaald. Deze stijging en daling gelden niet voor jongens en meisjes en mannen en vrouwen afzonderlijk. Bij de overige leeftijdsgroepen is het percentage met slaapproblemen niet veranderd tussen 2017 en 2020. Ook bij de totale bevolking van 12 jaar en ouder is het percentage met slaapproblemen gelijk gebleven, zowel bij mannen als bij vrouwen (niet in grafiek). Iemand ervaart problemen met slapen als hij of zij in de afgelopen 2 weken 'nogal' of '(heel) veel' problemen heeft gehad met slapen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen, of te vroeg wakker worden. Deze slaapproblemen geven een indicatie van de kwaliteit van slaap. 

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


 • M.H.D. Plasmans ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • E.M. Zantinge (RIVM)