In het westen minder sterfte aan ziekten van ademhalingswegen

Regio's met een lage sterfte aan ziekten van de ademhalingswegen concentreren zich in het westen van Nederland. In de Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Zeeland het laagste sterftecijfer aan ziekten van de ademhalingswegen gemeld. Het hoogste sterftecijfer aan ziekten van de ademhalingswegen is geregistreerd in de regio Twente. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 47.400 personen aan ziekten van de ademhalingswegen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 11.850 sterfgevallen. Binnen de groep van ziekten van ademhalingswegen wordt een aantal subgroepen onderscheiden, waarvan longontsteking en COPD ook een kaart is opgenomen. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Twente hoogste sterfte aan longontsteking

In de doodsoorzakenstatistiek is voor de regio Twente de hoogste sterfte aan longontsteking gemeld. Gevolgd door de regio's Limburg-Noord en Zuid-Holland-Zuid. Het laagste sterftecijfer aan longontsteking is geregistreerd in de regio's Groningen en Flevoland. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 bijna 12.900 personen aan longontsteking overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.225 sterfgevallen. Longontsteking behoort tot de groep ziekten van de ademhalingswegen. Longontsteking is een ontsteking van de onderste luchtwegen. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Minste sterfgevallen aan COPD in westen van Nederland

Regio's met een lage sterfte aan COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) zijn geconcentreerd in het westen van het Land. Het laagste sterftecijfer aan COPD is geregistreerd in de regio's Zeeland en Zuid-Holland-Zuid. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Twente het hoogste sterftecijfer aan COPD gemeld. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 bijna 25.800 personen aan COPD overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 6.450 sterfgevallen. COPD behoort tot de groep ziekten van de ademhalingswegen. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen.

Meer informatie