Sterfte door niet-natuurlijke doodsoorzaken hoogst in Amsterdam en Gooi en Vechtstreek

De meeste sterfgevallen door niet-natuurlijke doodsoorzaken zijn geregistreerd in de regio's Amsterdam en de regio Gooi en Vechtstreek. Regio's met een lage sterfte door niet-natuurlijke doodsoorzaken liggen verspreid over het land. Het laagste sterftecijfer door niet-natuurlijke doodsoorzaken is geregistreerd in Zeeland. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ongeveer 28.200 personen door niet-natuurlijke doodsoorzaken overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 7.050 sterfgevallen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


In Zeeland minste sterfte door ongevallen

Het laagste sterftecijfer door ongevallen is geregistreerd in Zeeland en Groningen. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor Gelderland-Zuid en Hollands Noorden het hoogste sterftecijfer door ongevallen gemeld. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ongeveer 17.700 personen door ongevallen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 4.425 sterfgevallen. De sterfte door ongevallen valt onder sterfte aan niet-natuurlijke doodsoorzaken. De totale sterfte door ongevallen is onder andere toe te schrijven aan sterfte door vervoersongevallen en sterfte door accidentele val.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Minste vervoersongevallen in het westen van Nederland

De laagste sterftecijfers door vervoersongevallen zijn geregistreerd in de regio's Rotterdam-Rijnmond en Gooi en Vechtstreek. Regio's met een hoge sterfte door vervoersongevallen liggen verspeid over het land. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor Zeeland het hoogste sterftecijfer door vervoersongevallen gemeld. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ongeveer 2.500 personen door vervoersongevallen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 625 sterfgevallen. De sterfte door vervoersongevallen valt onder sterfte door ongevallen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


In de regio's Gooi en Vechtstreek en Hollands Noorden de meeste sterfte door accidentele val

Regio's met een hoge sterfte door een accidentele val zijn vooral te vinden in het westen van het land. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's Gooi en Vechtstreek en Hollands Noorden het hoogste sterftecijfer door een accidentele val gemeld. Het laagste sterftecijfer door een accidentele val is geregistreerd in de regio's Groningen en Zeeland. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 13.300 personen door een accidentele val overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.325 sterfgevallen. De sterfte door een accidentele val valt onder sterfte door ongevallen. Een accidentele val is een ongeval waarbij een persoon onopzettelijk valt, struikelt of uitgelijdt.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


In Groningen meeste sterfte door zelfdoding

Regio's met een hoge sterfte door zelfdoding liggen over het land verspreid. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Groningen het hoogste sterftecijfer door zelfdoding gemeld. Het laagste sterftecijfer door zelfdoding is geregistreerd in regio Zuid-Holland Zuid. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek bijna 7.500 personen door zelfdoding overleden in de periode 2013 t/m 2016. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 1.875 sterfgevallen. De sterfte door zelfdoding valt onder sterfte door niet-natuurlijke doodsoorzaken

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie