Hoogste sterfte aan infectieziekten in Zuid-Limburg

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Zuid-Limburg het hoogste sterftecijfer aan infectieziekten gemeld. Het laagste sterftecijfer aan infectieziekten is geregistreerd in Zeeland. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 12.800 personen aan infectieziekten overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.200 sterfgevallen. Infectieziekten zijn ziekten die in het algemeen als besmettelijk of overdraagbaar worden beschouwd. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Laagste sterfte aan dementie in Zeeland en Noord- en Oost-Gelderland

Het laagste sterftecijfer aan dementie is geregistreerd in Zeeland en de regio Noord- Oost-Gelderland. Regio's met een hoge sterfte aan dementie liggen geconcentreerd in het midden en zuiden van Nederland.In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ongeveer 53.800 personen door ongevallen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 13.450 sterfgevallen.  

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Hoogste diabetes sterfte in Amsterdam

De hoogste sterfte aan diabetes mellitus is geregistreerd in de regio Amsterdam. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor regio Hollands-Midden de laagste sterfte aan diabetes mellitus gemeld. In vooral het westen en zuiden van het land vinden we, buiten de grote steden, meerdere regio's met een lage sterfte aan diabetes. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 11.400 mensen een diabetes mellitus overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 2.850 sterfgevallen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Laagste sterfte aan psychische stoornissen in Hollands Noorden

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Hollands Noorden de laagste sterfte aan psychische stoornissen gemeld. De hoogste sterfte aan psychische stoornissen is geregistreerd in de regio's Gelderland-Zuid en Zuid-Holland Zuid. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 44.000 mensen aan psychische stoornissen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 11.000 sterfgevallen. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


In Zuid-Limburg en Rotterdam de meeste sterfte aan ziekten van de spijsverteringsorganen

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's Rotterdam en Zuid-Limburg het hoogste sterftecijfer aan ziekten van de spijsverteringsorganen gemeld. Het laagste sterftecijfer aan ziekten van de spijsverteringsorganen is geregistreerd in regio Zaanstreek-Waterland. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 18.000 personen aan ziekten van de spijsverteringsorganen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 4.500 sterfgevallen. Ziekten van de spijsverteringsorganen bestaan uit ziekten van het maagdarmkanaal en aanverwante organen zoals de blindedarm, lever en galblaas. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Zeeland minste sterfte aan ziekten van urinewegen en geslachtsorganen

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Zeeland de laagste sterfte aan ziekten van urinewegen en geslachtsorganen gemeld. De hoogste sterfte is geregistreerd in de regio Rotterdam. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ongeveer 12.600 personen aan ziekten van urinewegen en geslachtsorganen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.150 sterfgevallen. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Hoogste sterfte aan ziekten van het zenuwstelsel in de regio Hollands Noorden

De hoogste sterfte aan het zenuwstelsel is geregistreerd in de regio Hollands Noorden. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Limburg-Noord de laagste sterfte aan ziekten van het zenuwstelsel gemeld. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ongeveer 29.600 personen door ongevallen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 7.400 sterfgevallen. Bij deze groep van doodsoorzaken moet gedacht worden aan de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS), epilepsie en gezichts- en gehoorstoornissen. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie