Tabel: Bronnen bij de cijfers over voeding
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Voedselconsumptiepeiling (VCP) Voedselconsumptie volgens de richtlijnen Nederlandse bevolking van 19-79 jaar  VCP op ZorggegevensWebsite VCP,  Wateetnederland.nl
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019  GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )'en en  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Consumptie water, suikerhoudende drank en energiedrank Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors
European Health Interview Survey ( EHIS European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête) (European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête))) Dagelijkse groente- en fruitconsumptie Bevolking in  EU Europese unie (Europese unie)-landen EHIS (metadata)
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie (Health Behaviour in School-Aged Children) Dagelijkse groente- en fruitconsumptie 15-jarigen in Europese landen HBSC op ZorggegevensWebsite HBSC Internationaal

Aanvragen data voor wetenschappelijk onderzoek

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is voor het eerst uitgevoerd in 2012 en opnieuw uitgevoerd in 2016 en 2020. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 bevat informatie over de Nederlandse bevolking van achttien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en 2020 zijn uitgevoerd door de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en,  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In 2012, 2016 en 2020 deden respectievelijk ruim 387.000 personen, 457.000 personen en 539.900 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 zijn uitgevoerd door de GGD’en en RIVM. In 2015 hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor. In 2019 waren dit 171.192 leerlingen en 707 scholen.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitors Volwassenen en Ouderen vindt u hier en hier voor de Gezondheidsmonitors Jeugd. Gewoonlijk kunt u bij het digitale loket Gezondheidsmonitors data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Omdat het digitale loket tijdelijk niet bereikbaar is, kunt u een aanvraag indienen via monitorgezondheid.nl. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen, en ouderen 2016 en  Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 en uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitors? Stuur dan een e-mail.