Ruim 1.700 ziekenhuisopnamen voor baarmoederhalskanker 

In 2019 waren er 1.720 klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. voor baarmoederhalskanker. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 6.015 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 3,5 dagen bedroeg.
Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

  Tabel: Ziekenhuisopnamen voor baarmoederhalskanker 2019

   

  Vrouwen

  Aantal klinische opnamen

  1.720

  • Aantal verpleegdagen

  6.015

  • Gemiddelde opnameduur (dagen)

  3,5

  Aantal dagopnamen

  2.165

  Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…

  15

  Totaal opnamen

  3.905

  Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in mei 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: C53
  • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
  • Cijfers zijn voorlopig
  • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

  Ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker 2019

  Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker 2019 over en ga naar de datatabel

  Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in mei 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: C53
  • Cijfers zijn voorlopig
  • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
  • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

  Aantal ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker het hoogst bij vrouwen tussen 40 en 44 jaar 

  In 2019 waren er 1.720 ziekenhuisopnamen voor baarmoederhalskanker in Nederland. Dit aantal komt overeen met 2,0 opnamen per 10.000 vrouwen. In de laagste leeftijdsklassen, tot en met 24 jaar, waren er geen opnamen. Het aantal opnamen is het hoogst in de leeftijdsklasse van 40 tot en met 44 jaar. Daarna neemt het aantal opnamen af met de leeftijd, met uitzondering van de leeftijdsklasse van 75 tot en met 79 jaar. 


  Ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker 1981-2019

  Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker 1981-2019 over en ga naar de datatabel

  Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2019). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in mei 2021 en bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

  • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision-codes: 180 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: C53 (2013-2019)
  • Cijfers over 2019 zijn voorlopig
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2019
  • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

  Ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker stabiel

  In 2019 waren er 1.720 klinische ziekenhuisopnamen voor baarmoederhalskanker in Nederland (2 per 10.000 vrouwen). Het aantal opnamen is redelijk stabiel gebleven tussen 1981 en 2019. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Het absoluut aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) is in de periode 2007-2019 afgenomen: van ruim 2.200 in 2007 naar 1.720 in 2019.


  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)