Zorguitgaven baarmoederhalskanker naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven baarmoederhalskanker naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: C53

Zorguitgaven voor baarmoederhalskanker 134 miljoen euro in 2017

In 2017 werden de totale zorguitgaven voor baarmoederhalskanker geschat op 134,1 miljoen euro. Dit komt overeen met 0,15% van de totale uitgaven voor de Nederlandse gezondheidszorg. De zorguitgaven voor vrouwen met baarmoederhalskanker omvat 2,3% van de totale uitgaven voor nieuwvormingen (mannen en vrouwen) en 4,3% van de totale uitgaven voor nieuwvormingen bij vrouwen. Van de uitgaven aan zorg voor baarmoederhalskanker gaat 46,3% naar de openbare gezondheidszorg. Dit deel van de uitgaven wordt voornamelijk gemaakt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma en in het kader van het bevolkingsonderzoek (screening). 

Meer informatie


Zorguitgaven baarmoederhalskanker naar leeftijd

Sla de grafiek Zorguitgaven baarmoederhalskanker naar leeftijd 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: C53

Meeste uitgaven voor 10- tot 15-jarigen en 30- tot 65-jarigen

De zorguitgaven voor baarmoederhalskanker zijn het hoogst voor 10- tot en met 14-jarigen en 30- tot 65-jarigen. De hoge uitgaven voor 10- tot en met 14-jarigen worden veroorzaakt door het Rijksvaccinatieprogramma waarbij meisjes in deze leeftijdsgroep worden gevaccineerd tegen baarmoederhalskanker. De hoge uitgaven voor 30- tot 65-jarigen worden veroorzaakt door het bevolkingsonderzoek (screening) voor 30- tot 60-jarige vrouwen en door de ziekenhuiszorg. De uitgaven voor vaccinatie in 2017 zijn een raming op basis van het aantal uitgevoerde vaccinaties en de geschatte kosten van het vaccin. De uitgaven voor screening zijn gelijk aan de gerapporteerde totale programma-kosten. De zorguitgaven voor baarmoederhalskanker zijn fors gestegen sinds de invoering van het vaccinatieprogramma in 2010.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)