Jaarprevalentie hypertensie 2020

Sla de grafiek Jaarprevalentie hypertensie 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-codes K86 en K87

Ongeveer 2,8 miljoen Nederlanders met verhoogde bloeddruk

In 2020 waren er naar schatting 2.791.500 mensen met hypertensie verhoogde bloeddruk (verhoogde bloeddruk ) (verhoogde bloeddruk) bekend bij de huisarts ( jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)). Dat waren 1.276.700 mannen en 1.514.800 vrouwen (147,3 per 1.000 mannen en 172,6 per 1.000 vrouwen). Het aantal mensen met hypertensie neemt toe met de leeftijd. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2020 bekend waren bij de huisarts met hypertensie. Deze mensen hoeven hiervoor niet allemaal in 2020 contact te hebben gehad met de huisarts. 

Percentage mensen met zelfgerapporteerde hoge bloeddruk 16%

In de CBS-Gezondheidsenquête gaf 16% van de ondervraagden (12 jaar en ouder) aan in 2020 hoge bloeddruk te hebben gehad. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage mensen dat in 2020 met hypertensie bekend was bij de huisarts.

Mogelijk lagere aantallen in 2020 door COVID-19-uitbraak

Bij vergelijking van het COVID-19-jaar 2020 en het jaar 2019 valt op dat het aantal nieuw geregistreerde gevallen en/of de  prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van een groot aantal klachten en aandoeningen is afgenomen. Het is niet te achterhalen of deze klachten en aandoeningen daadwerkelijk minder voorkwamen in 2020 of dat de huisartsenpraktijk minder voor deze klachten werd bezocht ( Nielen et al. 2021 Nielen, M., Weesie, Davids, Winckers, Korteweg, Urbanus, de Leeuw, van Dijk, Korevaar, J., Hasselaar, Hek, Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020, Utrecht (2021) ).

Meer informatie


Jaarprevalentie hypertensie in huisartsenpraktijk 2011-2020

Sla de grafiek Jaarprevalentie hypertensie in huisartsenpraktijk 2011-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-codes K86 en K87
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2011
  • Geïndexeerd (2011 is 100)
  • De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Prevalentie verhoogde bloeddruk licht afgenomen

In de periode 2011-2020 is het aantal mensen met hypertensie verhoogde bloeddruk (verhoogde bloeddruk ) (verhoogde bloeddruk) dat bekend was bij de huisarts ( jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)) licht afgenomen. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal mensen met hypertensie dat bekend was bij de huisarts is voor mannen juist iets toegenomen van 1.112.500 in 2011 naar 1.276.700 in 2020. Ook voor vrouwen is dit aantal toegenomen, van 1.408.000 in 2011 naar 1.514.800 in 2020 (absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave).

Meer informatie

  • M.M.J. Nielen ( NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
  • M.J.J.C. Poos ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)
  • M. Rodriguez, red. (RIVM)