Lager deelnamepercentage in de steden in de Randstad

Er zijn grote regionale verschillen in het deelnamepercentage bevolkingsonderzoek darmkanker. Het deelnamepercentage per gemeente varieert tussen de 57,7 en 83,1%. In de grote steden in de Randstad is het aandeel onderzochte personen het laagst. Het deelnamepercentage is het hoogst in het oosten van het land. In 2020 zijn in totaal 1.860.194 mannen en vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Van deze personen hebben 1.331.874 gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn onderzocht. Het deelnamepercentage komt hiermee op 71,6%. 

Deelname en COVID-19-uitbraak

Het aantal uitnodigingen en de deelnamepercentages van de bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn in 2020 lager dan in voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is de uitbraak van COVID-19. In verband met deze uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stopgezet en gingen mensen minder snel naar de (huis)arts of screeningsunits.

Vergelijk met andere kaart


  • C. Deuning ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M.P.H. Koster (RIVM)