Ruim 16.000 ziekenhuisopnamen voor dikkedarmkanker 

In 2019 waren er 16.500 klinische ziekenhuisopnamen voor dikkedarmkanker, waarvan iets meer dan de helft voor mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 120.355 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 7,3 dagen bedroeg.
Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor dikkedarmkanker 2019

 

Mannen

Vrouwen

Totaal

Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.

8.790

7.710

16.500

  • Aantal verpleegdagen

65.850

54.505

120.355

  • Gemiddelde opnameduur (dagen)

7,5

7,1

7,3

Aantal dagopnamen

16.535

12.145

28.680

Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…

35

25

60

Totaal opnamen

25.365

19.880

45.245

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline in mei 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: C18-C21
  • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
  • Cijfers zijn voorlopig
  • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)