In het kort

  • 60.500 personen met epilepsie bekend bij de huisarts : 31.700 mannen en 28.800 vrouwen

  • Mannen van 65 jaar en ouder relatief vaak op consult bij de huisarts voor epilepsie

  • In 2019 11.000 nieuwe patiënten bij de huisarts geregistreerd met epilepsie: 5.800 mannen en 5.200 vrouwen

  • In 2020 zijn 320 personen overleden met epilepsie als onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. . Het betrof 172 mannen en 148 vrouwen

  • 195 euro zorguitgaven geraamd voor epilepsie in 2019