Zorguitgaven epilepsie 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven epilepsie naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: G40-G41

Zorguitgaven epilepsie 304 miljoen euro in 2017

De uitgaven van de zorg voor epilepsie bedroegen 304,1 miljoen euro in 2017. Dat kwam overeen met 5,2% van de totale zorguitgaven van ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen en 0,35% van de totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland in 2017. Van de zorguitgaven voor epilepsie werd 51% besteed aan ouderenzorg en 31% aan de sector ziekenhuiszorg en medisch-specialistische zorg.

Meer informatie


Zorguitgaven naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven epilepsie naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: G40-G41

Zorguitgaven gemaakt voor zowel jongere als oudere epilepsiepatiënten

Voor zowel jongere als oudere epilepsiepatiënten werden zorguitgaven gemaakt in 2017. In totaal waren de zorguitgaven voor vrouwen (52%) iets groter dan voor mannen (48%). Vrouwen maken met name op oudere leeftijd (80+) veel meer zorguitgaven dan mannen. Voor mannen ligt de piek in zorguitgaven in de leeftijd van 65 tot 70 jaar. De totale zorguitgaven voor epilepsie bedroegen 304,1 miljoen euro in 2017.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)