Ruim 8.500 ziekenhuisopnamen voor epilepsie

In 2019 waren er 8.550 klinische ziekenhuisopnamen voor epilepsie, waarvan iets meer dan de helft voor mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 40.355 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 4,7 dagen bedroeg.
Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor epilepsie 2019
 

Mannen

Vrouwen

Totaal

Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.

4.860

3.690

8.550

  • Aantal verpleegdagen

22.015

18.340

40.355

  • Gemiddelde opnameduur (dagen)

4,5

5,0

4,7

Aantal dagopnamen

430

315

745

Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…

545

310

860

Totaal opnamen

5.840

4.320

10.155

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline in mei 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: G40-G41
  • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
  • Cijfers zijn voorlopig

Meer informatie


  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)