Sterfte aan epilepsie 2020

Sla de grafiek Sterfte aan epilepsie 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes G40 en G41
  • Cijfers zijn voorlopig

In 2020 overleden 320 personen aan epilepsie

In 2020 zijn 320 personen overleden met epilepsie als  onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ). Het betrof 172 mannen (2,0 per 100.000 mannen) en 148 vrouwen (1,7 per 100.000 vrouwen). De sterfte aan epilepsie neemt toe met de leeftijd. De direct aan epilepsie gerelateerde sterfte onder epilepsiepatiënten lijkt gering. De exacte doodsoorzaak van een persoon met epilepsie is echter vaak lastig vast te stellen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of plotselinge sterfte.

Meer informatie


Trend sterfte epilepsie

Sla de grafiek Sterfte aan epilepsie 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2020)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: G40 en G41
  • Cijfers over 2019 zijn voorlopig
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2019
  • Geïndexeerd (1980 = 100)
  • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave
  • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Sterfte door epilepsie toegenomen

Over de gehele periode 1980-2020 is de sterfte met epilepsie als  onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ) toegenomen. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en samenstelling naar leeftijd van de bevolking (standaardisatie). Doordat het om relatief kleine aantallen gaat, is er sprake van grote schommelingen in de trend.
De absolute (niet gestandaardiseerde) sterfte is voor mannen toegenomen van 77 in 1980 tot 172 in 2020. Bij vrouwen is de absolute sterfte toegenomen van 50 in 1980 tot 148 in 2020.

Meer informatie

  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)