In het kort

  • Ruim 240.000 mensen met persoonlijkheidsstoornis bekend bij de huisarts

  • Zorguitgaven voor persoonlijkheidsstoornissen 820 miljoen euro in 2019

  • Bijna 90% van de zorguitgaven in de Geestelijke gezondheidszorg