In het kort

  • Bijna 1,1 miljoen personen met angststoornis in Nederland

  • Vrouwen hebben vaker angststoornis dan mannen

  • Laagopgeleiden iets vaker angststoornis dan hoogopgeleiden

  • Zorg aan mensen met een angststoornis kost 748┬ámiljoen euro in 2019