Jaarprevalentie angststoornissen naar opleiding 2018

Sla de grafiek Jaarprevalentie angststoornissen naar opleiding 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care-codes P74, P79
 • Laag opleidingsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijsvwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs-1)
 • Middelbaar opleidingsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog opleidingsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs of wo Wetenschappelijk Onderwijs

Laagopgeleiden hebben iets vaker angststoornissen

De grafiek geeft over 2018 de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. van angststoornissen naar opleiding in de registratie van huisartsen weer. In deze registratie komen angststoornissen in alle leeftijdsgroepen en zowel bij mannen als vrouwen relatief iets meer voor bij laagopgeleiden dan bij hoogopgeleiden. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2018 bekend waren bij de huisarts met een angststoornis. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2018 contact te hebben gehad met de huisarts voor een angststoornis. 

Meer informatie


Jaarprevalentie angststoornissen naar opleiding 2011-2018

Sla de grafiek Jaarprevalentie angststoornissen naar opleiding 2011-2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care-codes P74, P79
 • Laag opleidingsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijsvwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs-1).
 • Middelbaar opleidingsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog opleidingsniveau =  hbo Hoger beroepsonderwijs of wo Wetenschappelijk Onderwijs

Verschillen prevalentie angststoornissen tussen opleidingsniveaus vrijwel constant

De grafiek toont de trend in de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. van angstoornissen onder 25- tot en met 54-jarigen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven patiënten opgedeeld in drie opleidingsniveaus. Angststoornissen komen relatief meer voor bij laagopgeleiden dan bij hoogopgeleiden. In de periode 2011-2018 waren de verschillen in de jaarprevalentie tussen de verschillende opleidingsniveaus vrijwel constant. De jaarprevalentie onder 25- tot en met 54-jarigen is voor alle opleidingsniveaus gestegen.

Meer informatie


Verwachte stijging aantal mensen met angststoornissen verwacht door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met angststoornissen (jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) in de periode 2018-2040 naar verwachting met 8% stijgen. De verwachte stijging bedraagt 10% voor mannen en 8% voor vrouwen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van angststoornissen beïnvloeden.

Meer informatie


 • M.M.J. Nielen (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg)
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • A.M. Gommer, red. (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)
 • H. Giesbers, red. (RIVM)
 • C.H. van Gool (RIVM)