Sterfte beroepsbevolking naar hoofdgroepen 2019

Sla de grafiek Sterfte beroepsbevolking naar hoofdgroepen 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, bewerkt door  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

*Het cijfer voor arbeidsongevallen betreft het jaar 2018

  • Volgorde op basis van totaal (werkzaam en gepensioneerd samen)
  • Som van de afzonderlijke ziektecategorieën telt niet op tot totalen i.v.m. afronding
  • Betreft een selectie van werkgebonden aandoeningen. 
  • De sterfte aan gehoorstoornissen en huidaandoeningen is nagenoeg nul.

Jaarlijks naar schatting 4.000 sterfgevallen door werk

In 2019 zijn naar schatting 4.000 mensen in Nederland door factoren op het werk overleden: 800 mensen in de werkzame beroepsbevolking en 3.200 in de gepensioneerde beroepsbevolking. De sterfte aan kanker maakt hiervan het grootste deel uit (2.500), gevolgd door hart- en vaatziekten (720) en aandoeningen van de ademhalingswegen (690). De sterfte door beroepsziekten is bij mannen (3.200) veel hoger dan bij vrouwen (800). Het betreft voor mannen 2,1% van de totale sterfte in Nederland en voor vrouwen 0,5% van de totale sterfte. Deze schattingen van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn gebaseerd op de  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Doodsoorzakenstatistiek. Over sterfte door werkgebonden aandoeningen zijn in Nederland verder weinig cijfers beschikbaar. De sterfte door factoren op het werk is een schatting omdat vaak moeilijk is vast te stellen of een arbeidsrisico heeft geleid tot sterfte. Alleen voor mesothelioom is bekend hoeveel mensen er per jaar aan sterven. 

In Global Burden of Disease studie ligt werkgebonden sterfte hoger

In het kader van de Global Burden of Disease ( GBD Global burden of disease studie (Global burden of disease studie)) is ook een schatting gemaakt van de werkgebonden sterfte voor diverse landen in 2019. Voor Nederland werd de werkgebonden sterfte geschat op ruim 6.200 gevallen (waarvan bijna 5.300 mannen en bijna 1.000 vrouwen) in 2019 (Global Burden of Disease Study, 2019). Ook andere studies komen voor zowel Europa als Nederland uit op hogere aantallen ( Jongeneel et al. 2016 Jongeneel, W. P., Eysink, P. E. D., Theodori, D., Hamberg, H. H., Verhoeven, J. K., Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention, Bilthoven (2016) Takala et al. 2012 Takala, J., Hämäläinen, P., Saarela, K. L., Yun, L. Y., Manickam, M., Jin, T. W., Heng, P., Tjong, C., Kheng, L. G., Lim, S., Lin, G., Global Estimates of the Burden of Injury and Illness at Work in 2012 (2012) ). 

Meer informatie


Trend in sterfte beroepsbevolking 2014-2019

Sla de grafiek Trend in sterfte beroepsbevolking 2014-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, bewerkt door  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • Betreft een selectie van werkgebonden aandoeningen

Trend in sterfgevallen door werk

In de periode 2014-2019 is de totale sterfte in Nederland door factoren op het werk redelijk stabiel gebleven: Elk jaar overleden er tussen de 3.900 en 4.100 mensen. Deze schattingen van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn gebaseerd op de  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Doodsoorzakenstatistiek. Over sterfte door werkgebonden aandoeningen zijn in Nederland verder weinig cijfers beschikbaar. De sterfte door factoren op het werk is een schatting omdat vaak moeilijk is vast te stellen of een arbeidsrisico heeft geleid tot sterfte. 

Meer informatie


Sterfte aan pneumoconiosen 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan pneumoconiosen 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes J61-J64
  • Cijfers voor 2020 zijn voorlopig

Sterfte aan pneumoconiosen sterk gedaald

Het aantal mannen dat overlijdt aan pneumoconiosen (stoflongen) is vooral in de tweede helft van de jaren negentig sterk gedaald (CBS Doodsoorzakenstatistiek). De verwachting is dat de sterfte aan pneumoconiosen verder zal dalen omdat de blootstelling steeds kleiner wordt. In de afgelopen jaren stierven er bijna geen vrouwen aan pneumoconiosen, omdat zij niet of in mindere mate zijn blootgesteld aan kwartsstof of asbest. Kwarts is een van nature aanwezige stof in zand en natuursteensoorten en de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van stoflongen. 

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)