In het kort

  • Op 1 januari 2019 telde Nederland ruim 17,4 miljoen inwoners

  • Nederlandse bevolking bestaat voor 37% uit personen tussen 45 en 72 jaar

  • Bevolking sinds 1900 meer dan verdrievoudigd

  • In 2019 vonden er 167.588 geboorten plaats

  • Baby’s hebben steeds vaker een moeder van 35 jaar of ouder

  • Bijna 3,4 miljoen ouderen (65+) in 2020

  • Nederland heeft een vestigingsoverschot

  • In 2020 gemiddelde huishoudensgrootte 2,1 personen

  • In Den Haag hoogste bevolkingsdichtheid met 6.620 inwoners per km2

  • Nederland is na Malta het dichtstbevolkte land van de  EU Europese unie (Europese unie) (507 personen per km2)