Illustratie

Demografische druk

Demografische druk is een demografisch begrip dat de verhouding aangeeft tussen de som van het aantal personen van 0-19 jaar en 65 jaar of ouder en de personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar. De demografische druk is de som van de groene druk De verhouding tussen het aantal personen van 0-19 jaar en het aantal personen in de zogenaam'de productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar. en de grijze druk De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar.