Hoogste bevolkingsdichtheid in de Randstad

In 2020 is de gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland 517 inwoners per vierkante kilometer land. De hoogste bevolkingsdichtheid vinden we in Den Haag met 6.620 inwoners per vierkante kilometer. De Waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland zijn met respectievelijk 23 en 30 de minst dichtbevolkte gemeenten.

Hoogste bevolkingsdichtheid in steden

De steden kennen over het algemeen de hoogste bevolkingsdichtheid en zijn dus ook duidelijk herkenbaar op de kaart. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland hebben veel gemeenten met een lage bevolkingsdichtheid. In de Randstad zijn grote clusters te vinden met een hoge bevolkingsdichtheid. 

Meer informatie


Hogere bevolkingsgroei rond de grote steden

Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2020 is de totale Nederlandse bevolking met 3% gegroeid. Vooral in Flevoland en in en rondom de grotere steden in het midden van het land en Noord-Brabant liggen de meeste gemeenten met een hoge bevolkingsgroei. Blaricum is de snelst groeiende gemeenten. In de afgelopen 5 jaar is de bevolking met bijna 24% toegenomen. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door grootschalige nieuwbouw. In 63 gemeenten is het aantal inwoners gekrompen. Deze gemeenten liggen voornamelijk in de noordelijke provincie Groningen, Friesland en Drenthe, Zeeuws-Vlaanderen, Limburg en de Achterhoek. 

Meer informatie


Toenemende regionale verschillen tot 2050

In deze kaart is voor het jaar 2050 per gemeente de relatieve toe- of afname van het aantal inwoners ten opzichte van 2020 weergegeven. In het algemeen zal naar verwachting de bevolking in de meer centrale delen van Nederland toenemen, terwijl in de periferie grotere gebieden met (steeds meer) bevolkingskrimp te maken zullen krijgen. Gemeenten waar het inwonertal naar verwachting afneemt liggen met name in Limburg, de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, Zeeuws-Vlaanderen en het oosten van Gelderland. Vooral in gemeenten in Flevoland, delen van Noord-Holland (met name in en rond Amsterdam) en de randgemeenten bij Den Haag en Rotterdam neemt de bevolking juist toe.

Meer informatie

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • H. Giesbers (RIVM)