Migratie 2019

Sla de grafiek Migratie 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Bevolkingstatistiek

  • Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties

Nederland heeft een vestigingsoverschot

In 2019 vestigden zich 269.064 personen vanuit het buitenland in Nederland. In tegengestelde richting vertrokken 161.029 mensen uit Nederland naar het buitenland. Per saldo vestigden zich dus 108.035 mensen in Nederland. Nederland heeft hiermee een vestigingsoverschot, oftewel een positief migratiesaldo. Het migratiesaldo lag in 2019 op 6,3 per 1.000 inwoners.

Meer informatie

  • C. Deuning ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)