In het kort

  • Aantal nieuwe gevallen van melanoom afgelopen decennia flink toegenomen

  • Sterke toename nieuwe gevallen overige vormen van huidkanker vanaf 2002

  • Het aantal nieuwe gevallen is hoog in vergelijking met andere EU-landen

  • Meeste mensen overlijden aan melanoom

  • Kans op overlijden aan melanoom neemt af 

  • Kosten van de zorg  geschat op bijna 169 miljoen euro in 2017