Bijna 1.900 ziekenhuisopnamen voor huidkanker

In 2019 waren er 1.895 klinische ziekenhuisopnamen voor huidkanker, waarvan iets meer dan de helft voor mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 7.470 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 3,9 dagen bedroeg.
Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

  Tabel: Ziekenhuisopnamen voor huidkanker 2019
   

  Mannen

  Vrouwen

  Totaal

  Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.

  1.055

  835

  1.895

  • Aantal verpleegdagen

  4.315

  3.155

  7.470

  • Gemiddelde opnameduur (dagen)

  4,1

  3,8

  3,9

  Aantal dagopnamen

  5.755

  5.015

  10.770

  Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…

  5

  0

  5

  Totaal opnamen

  6.820

  5.850

  12.670

  Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline in mei 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: C43-C44
  • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
  • Cijfers zijn voorlopig
  • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)