Preventie longkanker bestaat vooral uit preventie van roken

Longkanker is in 85% van de gevallen het gevolg van (mee)roken (zieĀ Roken). Veel gevallen van longkanker zijn dan ook te voorkomen door niet (mee) te roken. Bij ongeveer 10% van alle gevallen van longkanker speelt blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk (vooral asbest) een rol. De Arbowet- en regelgeving is van groot belang om werknemers te beschermen tegen ongezonde en onveilige werksituaties.


  • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • J.A. Burgers (NKI)