Bijna 16.000 ziekenhuisopnamen voor longkanker

In 2019 waren er 15.955 klinische ziekenhuisopnamen voor longkanker, waarvan iets meer dan de helft voor mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 94.040 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 5,9 dagen bedroeg.
Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor longkanker 2019

 

Mannen

Vrouwen

Totaal

Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.

8.300

7.660

15.955

  • Aantal verpleegdagen

49.640

44.400

94.040

  • Gemiddelde opnameduur (dagen)

6,0

5,8

5,9

Aantal dagopnamen

19.800

16.710

36.510

Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…

90

50

140

Totaal opnamen

28.190

24.420

52.610

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline in mei 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: C33-C34
  • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
  • Cijfers zijn voorlopig
  • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Bijna 16.000 ziekenhuisopnamen voor longkanker

In 2019 waren er 15.955 klinische ziekenhuisopnamen voor longkanker, waarvan iets meer dan de helft voor mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 94.040 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 5,9 dagen bedroeg.
Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.


  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)