GGD-regio's

Gemeenten

In het zuiden minste mensen met voldoende regie over eigen leven

In het zuiden en zuidwesten van Nederland is een cluster van regio's met gemiddeld minder volwassenen met matig tot veel regie over eigen leven. Het percentage is het laagst in GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-regio Zuid-Limburg (86,6%). In het noorden zijn er juist GGD-regio's met een gemiddeld hoger percentage volwassenen met matig tot veel regie over eigen leven. In 2020 heeft gemiddeld 90,6% van de volwassenen matig tot veel regie over eigen leven in Nederland. Dit is gebaseerd op een 7-tal stellingen. Voor meer informatie over de vragenlijst, zie Methode. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Voldoende regie eigen leven per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 83 tot 95%.  Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Meer informatie


Voldoende regie eigen leven per wijk

De kaart presenteert cijfers over voldoende regie over eigen leven bij personen van 19 jaar en ouder. Dit is gebaseerd op een 7-tal stellingen. Voor meer informatie over de vragenlijst, zie Methode.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters ( van de Kassteele et al. 2017 van de Kassteele, J, Zwakhals, L, Breugelmans, O, Ameling, C, van den Brink, C, Estimating the prevalence of 26 health-related indicators at neighbourhood level in the Netherlands using structured additive regression (2017) ).

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart hiernaast kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Cijfers op buurtniveau

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers worden hier ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. 

Wanneer komen nieuwe cijfers?

Vanaf eind juni 2021 zijn landelijke en regionale cijfers beschikbaar op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2020 (zie ook RIVM-Statline). Cijfers op wijk- en buurtniveau zullen in het vierde kwartaal van 2021 worden gepubliceerd.

Vergelijk deze kaart met

Meer informatie

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • C. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M Hiemstra (RIVM)