Top-10 aandoeningen op basis van zorguitgaven 2017

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van zorguitgaven 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

Voor uitgebreide ranglijst zie tabel onderaan deze pagina.

Dementie duurste aandoening

In 2017 werd in Nederland 88 miljard euro aan de gezondheidszorg uitgegeven. Per inwoner is dat ruim 5.100 euro. De top drie van de aandoeningen die in 2017 een groot beroep deden op de zorguitgaven, wordt gevormd door dementie (9,1 miljard euro), verstandelijke beperkingen, inclusief Downsyndroom (8,3 miljard euro) en gebitsafwijkingen (3,7 miljard). Psychische stoornissen vormden in 2017 met 25,1 miljard euro (28,6% van de totale zorguitgaven) de duurste diagnosegroep (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-hoofdgroep). Dementie en verstandelijke beperkingen (inclusief Downsyndroom) zijn veruit de duurste aandoeningen binnen deze diagnosegroep. De zorguitgaven voor psychische stoornissen zijn zo hoog omdat veel psychische stoornissen chronisch van aard zijn en vaak gepaard gaan met langdurige perioden met intramurale zorg. Op enige afstand van de psychische stoornissen komen ziekten van het hartvaatstelsel met 10,2 miljard euro (11,7%) en ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel met 6,6 miljard euro (7,5%).

Meer informatie

Tabel: Ranglijst aandoeningen op basis van zorguitgaven 2017
Rang-
nummer
Aandoening
 
Zorguitgaven (miljoen euro)
 
1 Dementie 9.053
2 Verstandelijke beperking 8.251
3 Gebitsafwijkingen 3.730
4 Coronaire hartziekten 2.280
5 Diabetes mellitus 1.591
6 Beroerte 1.477
7 Gehoorstoornissen 1.349
8 Weke delen reuma 1.228
9 Depressieve stoornissen 1.128
10 Perifeer arterieel vaatlijden 956
11 Dorsopathieën 937
12 COPD 912
13 Refractie- en accomodatiestoornissen 908
14 Borstkanker 870
15 Afhankelijkheid van alcohol en drugs 820
16 Hartfalen 817
17 Angststoornissen 774
18 Nierfalen 763
19 Bevalling 680
20 Persoonlijkheidsstoornissen 678
21 Reumatoïde artritis (RA) 654
22 Hypertensie 651
23 Zwangerschap 626
24 Dikke darm- en endeldarmkanker 597
25 Ziekten van vrouwelijke geslachtsorganen 522
26 Hartritmestoornissen 505
27 Knie-artrose 488
28 Heupfractuur 461
29 Longkanker 457
30 Ziekten van bloed en bloedvormende organen 451
31 Blindheid en slechtziendheid 438
32 Heupartrose 433
33 Astma 427
34 Schizofrenie 416
35 Longontsteking 413
36 Inflammatoire darmziekten 407
37 Prostaatkanker 386
38 Kraambed 375
39 Dérangement interne van de knie 374
40 Schedel-hersenletsel 353

    • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
    • V.R. Ramjiawan (RIVM)
    • R.A.A. Vonk (RIVM)
    • T. Hulshof, red. (RIVM)