Laagste inkomensklasse ervaart vaker ernstige geluidhinder door wegverkeer

De grafiek presenteert cijfers naar inkomensklassen over 2016. Ernstige geluidhinder door wegverkeer slaat op de afgelopen twaalf maanden. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ). Resultaten van deze toetsing zijn:

  • Ernstige geluidhinder door wegverkeer komt het meest voor bij mensen in de lagere inkomensklassen.
  • In de midden- tot hoogste inkomensklassen is alleen het verschil tussen de hoogste twee inkomensklassen significant, al verschillen deze groepen niet van de midden inkomensklasse.
  • Het is niet bekend of de laagste inkomensgroepen ook meer worden blootgesteld aan geluid door wegverkeer en hierdoor meer ernstige geluidhinder door weggebruik ervaren. Het is mogelijk dat ook andere vormen van overlast meespelen waardoor de beleving van de hinder door wegverkeer wordt beïnvloed.

Meer informatie

  • J.M.H. Ruijsbroek (RIVM)
  • C. Zomer (RIVM)