In het kort

  • Opnieuw is in verslagjaar 2021 de landelijke vaccinatiegraad  voor de meeste vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma toegenomen ten opzichte van een jaar eerder

  • Lage vaccinatiegraad in de 'Biblebelt'

  • In verslagjaar 2021 was 91,3% van de zuigelingen die in 2018 zijn geboren volledig gevaccineerd volgens het RVP Rijksvaccinatieprogramma-schema

  • Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar krijgen inentingen tegen twaalf infectieziekten aangeboden