HPV

MenACWY-vaccinaties

Vaccinatiepercentage in meeste gemeenten boven 50% ( HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus)) en 85% (MenACWY)

Vanwege de COVID-19-pandemie wordt de vaccinatiegraad voor verslagjaar 2022 weergegeven inclusief vaccinaties die later (na de leeftijd van 14 of 15 jaar) zijn gegeven. In verslagjaar 2022 was 66,4% van de adolescente meisjes die in 2007 zijn geboren voldoende gevaccineerd tegen HPV ( van Lier et al. 2022 van Lier, E.A., Oomen, P. J., Giesbers, H., Hament, J-M, van Vliet, J.A., Drijfhout, I.H., Hirschberg, H., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021, Bilthoven (2022) ). De vaccinatie is effectief tegen twee typen HPV-virus die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker.
In verslagjaar 2022 was 85,3% van de adolescenten die in 2006 zijn geboren voldoende gevaccineerd tegen Men ACWY ( van Lier et al. 2022 van Lier, E.A., Oomen, P. J., Giesbers, H., Hament, J-M, van Vliet, J.A., Drijfhout, I.H., Hirschberg, H., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021, Bilthoven (2022) ). 
Gemeenten met een lage vaccinatiegraad vinden we vooral in de zogenaamde 'Bible-belt'. Dit is een gebied met een relatief grote vertegenwoordiging van bevindelijk gereformeerden. Het gebied strekt zich uit van de Zeeuwse eilanden via het Zuid-Hollandse en Utrechtse platteland naar de Noord-Veluwe en de kop van Overijssel. 

Meer informatie

  • E.A. van Lier ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)