80 ziekenhuislocaties met een 24/7-uurs basis-SEH

De kaart toont de ziekenhuizenlocaties met een afdeling spoedeisende hulp (SEH Spoedeisende hulp) in Nederland. In totaal zijn er 82 locaties met een basis-SEH. Hiervan zijn 80 locaties 24/7 uur geopend, 2 basis-SEH’s zijn overdag en ’s avonds geopend en zijn ’s nachts gesloten. Ziekenhuizen met een basisniveau SEH voldoen aan vier kenmerken:

  • tijdens openingstijden van de SEH is een gediplomeerde SEH-verpleegkundige aanwezig;
  • een gediplomeerde SEH-verpleegkundige met specifieke training in de opvang van traumapatiënten aanwezig;
  • een gediplomeerde SEH-verpleegkundige met specifieke training in de opvang van ernstig zieke kinderen aanwezig, en
  • een SEH-arts (KNMG-geregistreerd), een arts-assistent (aios, anios) of medisch specialist op de SEH ( RIVM 2021 RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2021 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2021) ).

Vergelijk deze kaart ook eens met

Meer informatie


75 locaties acute verloskunde

In 2021 zijn er 75 ziekenhuislocaties die 24/7 acute verloskunde aanbieden en voldoen aan de kenmerken voor de specialistische functie acute verloskunde. Voor het aanbod van acute verloskunde worden de volgende kenmerken gehanteerd:

Vergelijk deze kaart ook eens met

Meer informatie


Grote spreiding van SEH's in Nederland

De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanalyse SEH Spoedeisende hulp 2021. Volgens deze analyse kan 99,8% van de inwoners van Nederland binnen 45 minuten per ambulance naar een basis-SEH worden gebracht. Voor 33.700 inwoners gelden langere reistijden. In de oranje en rode gebieden in de kaart liggen de reistijden boven de 45 minuten. Dit zijn met name gemeenten op de Waddeneilanden en in (delen van) de gemeenten van Baarle-Nassau, Hoekschewaard, Sluis, Steenwijkerland en het Hogeland. Dit aantal is onveranderd ten opzichte van 2020. Een bereikbaarheidsanalyse geeft aan hoeveel inwoners van Nederland binnen 45 minuten per ambulance naar een locatie met een acute zorgfunctie kunnen worden vervoerd. Het gaat om 80 basis-SEH's met 24/7-uurs openstelling en de 228 ambulancestandplaatsen die 24 uur per dag 7 dagen per week paraatheid leveren ( RIVM 2021 RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2021 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2021) )

Meer informatie


In afgelegen gebieden reistijd naar SEH meer dan 30 minuten

De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanlyse basis-SEH Spoedeisende hulp met personenauto. Met eigen vervoer kan ruim 99% van de Nederlandse bevolking een basis-SEH binnen 30 minuten bereiken. Van de Nederlandse bevolking woont minder dan 1% (125.750 mensen) meer dan 30 minuten rijden verwijderd van een basis-SEH. Het gaat met name om de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duivenland, Noordoostpolder en enkele (delen van) gemeenten in Friesland en Noord-Groningen ( RIVM 2021 RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2021 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2021) ).

Tabel: Aantal mensen dat meer dan 30 minuten van een basis-SEH vandaan woont, 2016-2021 ( RIVM 2021 RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2021 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2021) ).

  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bevolking (aantal 78.000 72.700 122.330 101.400 175.000 125.750
Bevolking (%) 0,5 0,4 0,7 0,6 1,0 0,7
Aantal basis-SEH's (met 24/7 beschikbaarheid 90 89 84 83 80 80

Meer informatie

 


Vrijwel heel Nederland binnen de norm bereikbaar

De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanalyse voor acute verloskunde 2021. Hierbij wordt uitgegaan van 75 locaties met acute verloskunde en 228 ambulancestandplaatsen. Beleidsregels stellen dat de spreiding van afdelingen acute verloskunde zodanig dient te zijn dat iedere Nederlander binnen 45 minuten na melding van een spoedeisende hulpvraag naar een afdeling verloskunde vervoerd kan worden door een ambulance. Uit de bereikbaarheidsanalyse volgt dat 99,8% van de Nederlandse inwoners binnen 45 minuten per ambulance in het ziekenhuis kan worden gebracht. Voor 34.000 inwoners gelden langere reistijden. Deze mensen wonen met name op de Waddeneilanden, maar ook in (delen van) de gemeenten van Baarle-Nassau, Hoekschewaard, Sluis, Steenwijkerland en het Hogeland. In de oranje en rode gebieden in de kaart liggen de reistijden boven de 45 minuten ( RIVM 2021 RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2021 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2021) ). 

Meer informatie


In een deel van Nederland reistijd naar acute verloskunde meer dan 30 minuten

De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanlyse acute verlsokunde met personenauto. Met eigen vervoer (personenauto) kan 99,3% van de Nederlandse bevolking een ziekenhuis met acute verloskunde binnen 30 minuten bereiken. Van de Nederlandse bevolking woont  0,7% (ongeveer 125.750 mensen) meer dan 30 minuten rijden verwijderd van een ziekenhuis met acute verloskunde. Ook wanneer we de bereikbaarheid van acute verloskunde voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd (van 15 tot 45 jaar) bekijken, blijkt dat een groot deel van de  vrouwen in de vruchtbare leeftijd (99,4%) binnen 30 minuten een afdeling verloskunde met de auto kan bereiken. Het gaat met name om de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duivenland, Noordoostpolder en enkele delen van Friesland en Noord-Groningen ( RIVM 2021 RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2021 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2021) ).

Meer informatie

  • G.J. Kommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C. Deuning (RIVM)