Juni

Nieuw

Geactualiseerd

Regionaal

Internationaal

Prestatie-indicatoren

Metadatabase Zorggegevens

Mei

Geactualiseerd

Regionaal

Prestatie-indicatoren 

Internationaal

Metadatabase Zorggegevens

Maart

Nieuw

Geactualiseerd

Geactualiseerd (leefstijl)

Regionaal

  • Ambulancezorg: A1-inzetten Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten., A2-inzetten Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Deze hulp wordt geacht binnen 30 minuten ter plaatse te zijn., B-inzetten Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen. per RAV Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).-regio
  • Bereikbaarheid huisartsenposten
  • Nabijheid huisartsenpraktijken per gemeente
  • Transplantaties
  • Abortuscijfer en abortusratio per provincie

Internationaal

Metadatabase Zorggegevens